Pwy ydy Meleri Wyn James?

Mae gan Meleri ddychymyg byw (a does arni ddim ofn ei ddefnyddio) – yr un peth â Nel!

Mae’n byw yn Aberystwyth gyda’i gŵr, Sion, a’u merched, Mia Seren ac Esther Alys. Maen nhw’n rhannu’r tŷ gyda dwy gath, Pwdin (sy’n bwyta gormod) a Lili (sy’n ofnus iawn).

Mae hi wrth ei bodd yn darllen llyfrau ac yn ysgrifennu storïau Nel.

Dechreuodd hi ysgrifennu pan oedd hi tua 7 oed. Cafodd ei llyfr cyntaf ei gyhoeddi pan oedd hi’n 21 oed. Enillodd Fedal Lenyddiaeth Eisteddfod yr Urdd Tâf Elai a chafodd ei storïau eu cyhoeddi fel rhan o’r wobr. Mwydyn yn yr Afal oedd enw’r llyfr cyntaf hwn. (Fe fyddai Nel yn hoffi’r teitl!)

Mae Meleri yn ysgrifennu llyfrau ar gyfer plant ac oedolion. Fe fu ei llyfrau ar Rhestr Fer Gwobr Gomer 2000 a Rhestr Fer Gwobr Tir na-Nog 2006.

Mae wedi ysgrifennu ar gyfer y teledu, y radio a’r llwyfan hefyd.

Dechreuodd hi ysgrifennu straeon Nel ar gyfer ei phlant hi.

Mae hi’n helpu pobol eraill i greu llyfrau trwy ei gwaith i wasg y Lolfa yn Nhalybont.

Mae hi’n ysgrifennu mwy o straeon dwl a direidus am Nel ar hyn o bryd.

Mae hi’n hoffi cael hwyl gyda'r teulu, coginio, nofio a cherdded ar hyd y prom. Mae hi’n joio cael cwmni teulu a ffrindiau mas draw!

Mae hi wedi ysgrifennu dros 16 o lyfrau i gyd.

Pwy ydy John Lund?

John yw’r artist gwych sy’n gwneud lluniau ffantastig Nel!

Mae John yn byw yng Nghaerdydd, ond mae’n dod o Gaernarfon. Mae’n briod â Lisa sy’n dod o’r Alban yn wreiddiol.

Mae e wrth ei fodd yn creu lluniau – yn arbennig lluniau Nel.

Mae e wedi creu lluniau i lyfrau eraill hefyd e.e. llyfrau Sam y Ci gan Emyr Llywelyn.

Mae e’n creu lluniau ar gyfer ffilmiau.

Mae e wedi gweithio ar sawl ffilm, gan gynnwys The Snowman and the Snowdog (dilyniant The Snowman gan Raymond Briggs) a Nadolig Plentyn yng Nghymru.

Fe fu’n gweithio i gwmni Joanna Quinn (Beryl Productions) yng Nghaerdydd am bron i 9 mlynedd. Mae Joanna wedi ennill Oscar am ei gwaith hi.

Ydych chi eisiau gweld mwy o luniau John? Ewch i’r safle we www.behance.net/JohnLund