Croeso i fyd doniol,

dwl, cyffrous Nel.

Welcome to Nel’s funny, crazy, exciting world.

Dydy Nel ddim fel plant eraill.

Dyma’r ferch gafodd ei geni mewn archfarchnad... sy’n ffrindiau â chorrach o’r enw BOGEL... sydd DDIM yn dilyn rheolau… “Na, Nel!”

 

Pen-blwydd?

Darllena'r storifan hyn!Mae Nel yn dathlu ei phen-blwydd, er nad ydy hi’n ddiwrnod ei phen-blwydd hi.

Nel is celebrating her birthday, but it’s not really her birthday at all.

 

Stori Fawr Nel

Dydy Nel ddim fel plant eraill. Ond pam?

Why isn’t Nel like other children?

 

Ysbryd y Nos

Mae’n Galan Gaeaf, y diwrnod i fod yn ddireidus… ac mae Nel wrth ei bodd!

It’s Halloween, the day for tricks and mischief… and Nel can’t wait!

Tair stori ddigri gyda blas Cymreig, wedi’u rhannu’n benodau byr.

Three funny stories with a distinct Welsh flavour, in short chapters.

 

“Fe wnes i chwerthin nes o’n i’n sâl”

Lleucu Siôn, 7 oed

“I laughed till I was sick”

Lleucu Siôn, 7 years old

 

These stories are suitable for children aged 6 to 11 years old.