Jôcs a Lluniau

Waw! Gwaith plant ysgolion Bro Cynfal ac Edmwnd Prys yn Siop yr Hen Bost, Blaenau Ffestiniog.

Gwaith gwych plant Ysgol Maenofferen!

Dyma Eos Wyn Jones yn mwynhau'r llyfrau, a Smarties ar ôl ennill cystadleuaeth Na, Nel! yng nghylchgrawn Cip!

 

'Diolch yn fawr am y Smarties ac am y llyfrau. Rydw i bron â gorffen y llyfr Na, Nel! - Ho, ho! hefyd. Buais i yn y cwis llyfrau Darllen Dros Gymru yn Aberystwyth

ac y fi oedd yn actio Mam. Fy ffrind Mared oedd yn actio Nel. Cawsom ni gyntaf yn y rowndiau cylch yn Nolgarrog yn actio'r stori "Ysbryd y Nos".' Eos Wyn Jones