Mae Nel eisie ci... ond mae’n dod adref gydag anifail HOLLOL wahanol.

Mae’n mynnu bod yn y côr... er ei bod hi’n METHU canu.

Mae’n FFAELU AROS am ddireidi’r parti cysgu gorau ERIOED!

 

“Dwi eisie ci!”

Druan â Mister Fflwff, y gath a Plop, y pysgodyn aur. Mae Nel eisiau ci nawr. Ond mae’n dod adref gydag anifail gwahanol iawn.

Poor old Mister Fflwff, the cat and Plop, the goldfish. Nel wants a dog now. But she comes home with a very different animal.

 

Ges i Gam!

Mae Nel yn mynd i Eisteddfod yr Urdd. Ond beth fydd hi’n gwneud ar y llwyfan?

Nel goes to the Urdd Eisteddfod. But what will she do on stage?

 

Hwyl Hwyr

Parti cysgu Nel, ond bydd neb yn cael cysgu.

There will be no sleeping at Nel’s party.

Tair stori ddigri gyda blas Cymreig, wedi’u rhannu’n benodau byr.

Three funny stories with a distinct Welsh flavour, in short chapters.

 

“Dw i’n dwlu ar Nel. Mae hi’n ddoniol a direidus – fel fi!”

Mari Gibson, 7 oed

“I love Nel. She’s funny and mischevious – just like me!”

Mari Gibson, 7 years old

 

These stories are suitable for children aged 6 to 11 years old.

Na, Nel! – Ha, ha!