Dyddiadur Nel

“Y dyddiadur gorau erioed!” Nel

“The best diary ever” Nel

RHYBUDD
Dim mynediad i oedolion, na brodyr, na chwiorydd.

WARNING

No entry for adults, brothers, nor sisters.

“The best diary ever!” Nel

Dyma ddyddiadur gwych i ti gael ysgrifennu’r holl bethau cyffrous sy’n digwydd i ti mewn blwyddyn, a dy gyfrinachau i gyd.

Mae’n fwy na dyddiadur, achos mae’n llawn jôcs, ffeithiau am Gymru, cartwnau a syniadau am bethau i’w gwneud. Ac yn bwysicach na hynny, mae’n llawn hwyl a direidi Nel!

Children can write about everything they do in this fun diary. It includes jokes, facts about Wales, cartoons, ideas for things to do – and loads of fun with Nel, star of the Na, Nel! Stories.

Neges oddi wrth Nel: Bydd unrhyw un sy’n busnesu yn y dyddiadur hwn yn cael ei anfon i’r carchar. Am oes. O leiaf. Mwy na hynny, efallai, gan ddibynnu pwy ydych chi (e.e. Twm, fy mrawd mawr).

A message from Nel: Anyone who sticks their nose in my private diary will be sent to jail. For life. At least. Even longer, depending who you are (i.e. Twm, my big brother).

Annwyl Ddyddiadur,

Paid â dweud wrth neb, achos mae hon yn gyfrinach enfawr – y math o gyfrinach fydd yn troi gwallt Dad a Mam yn wyn...

Beth wyt ti yn mynd i ysgrifennu?

PRYNWCH!

£4.95